TURKECO Yesil Bina Danismanligi - Referanslar -Astana Expo 2017 | BREEAM Sertifikası
Astana Expo 2017
05/06/2017
TURKECO Yeşil Bina Danışmanlığı - Referanslar - Forum Kayseri | Bream Sertifikası
Forum Kayseri
06/06/2017
TURKECO Yesil Bina Danismanligi - Referanslar -Astana Expo 2017 | BREEAM Sertifikası
Astana Expo 2017
05/06/2017
TURKECO Yeşil Bina Danışmanlığı - Referanslar - Forum Kayseri | Bream Sertifikası
Forum Kayseri
06/06/2017

Astana Expo 2017 Projesi, BREEAM Communities Very Good Sertifikası Aldı

TURKECO Yesil Bina Danismanligi - Referanslar -Astana Expo 2017 | BREEAM Sertifikası

TURKECO Yesil Bina Danismanligi - Referanslar -Astana Expo 2017 | BREEAM Sertifikası

Yeşil Şehirlere Giden Yolda Yeşil Mahalle Sertifikaları hedefimize bir İLKİ gerçekleştirerek eriştik. Astana’da EXPO 2017 dahilinde bir mahalle, İngiliz Bina Araştırma (BRE) kurumu tarafından verilen BREEAM Communities sertifikası alarak sürdürülebilir kentsel tasarım ve inşaat teknikleriyle tamamlanan ilk mahalle ölçeğinde proje oldu. Sadece binalar ölçeğinde değil, yerleşke kapsamında birçok yeşil altyapı özelliklerini sunan proje, kentsel alanlar için geliştirilmiş BREEAM Communities sertifikasına sahip Kazakistan’da ilk ve dünya’da ilk projelerden biri oldu.

Astana’da yapılan EXPO-2017 Dünya Fuarı’nı, Kazakistan Hükümeti “geleceğin enerjisi ve yeşil ekonomi araştırmaları ile uygulamaları konusundaki en iyi dünya tecrübelerini incelemek ve uygulama merkezini kurmak için kullanmalıyız” diye planladı. Bu nedenle Kazakistan EXPO-2017’yi kazandığında ana tema olarak “Geleceğin Enerjisi” sloganını seçti. Bu fuarla, Eylül ayında yeşil enerjideki yenilikler ve Kazakistan’da sergilenecek ve tartışılacak. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, önümüzdeki 25–30 yıl içinde, dünyamız iki meydan okuma ile karşı karşıya kalacaktır. Bunlar; enerji kaynakları yetersizliği ve çevre felaketidir. Kazakistan Cumhuriyeti yönetimi, EXPO-2017’yi kazanabilmek için, işin daha başında bu konuyu ele almıştır.

Kazakistan için bir yatırım çekme projesi olma öngörüsüyle aday olunan ve şehrin ve tüm ülkenin gelişimi açısından önemi anlaşılarak planlanan bu projeye toplam arazi alanı 174 hektar olan özel yer tahsis edilmiş. Bunun 25 hektarı fuar binası için, kalan kısmı ise otopark, farklı tesisler ve EXPO-2017 şehri için ayrılmıştır. Küre şeklindeki pavilyon, 8 katlı 24.000m2 olup, bir turist çekim merkezidir. İnteraktive ve bilgilendirici olarak planlanan sergiler ise uzay, güneş, biyokütle, rüzgar, su ve kinetik enerji üzerinedir.

Kazakistan Hükümeti, geleceğin enerjisi alanındaki çalışmaları desteklemek için Kazakistan’da “EXPO–2017 Fonu” kurulduğunu ilan etmişti. Bu Fonda 60 Milyon Avro’dan fazla kaynak birikmiştir. Açıklamaya göre, bu fonda biriken paralar gelişmekte olan 69 ülkenin “yenilenebilir enerji“ alanındaki ARGE çalışmalarına harcanacaktır. Kazakistan stratejik planına göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı, 2030 yılına doğru yüzde 11 oranında arttırılacaktır.

ULUSLARARASI YEŞİL MAHALLE/YERLEŞKE SERTİFİKALARI.

Şehirlerimiz mahallelerden oluşur ve aslında bir şehri sürdürülebilir yapmanın yolu önce bina ve mahalle ölçeğinde sürdürülebilir olmaktan geçer. Uluslararası yeşil bina sertifika/değerleme sistemleri bina ölçeğinde sürdürülebilirliği ölçtükleri çalışmaları, talep üzerine mahalle ölçeğinde ölçeğinde ölçen sertifikalar geliştirdiler.  İngiltere (1990), ABD (1998), Japonya’dan (2001), ve Avusturalya (2002), Almanya (2009) sırasıyla BREEAM Communities, LEED-ND, CASBEE-UD, GREEN STAR Communities ve DGNB- NSQ öne çıkan yerleşke/mahalle ölçeğinde sistemlerdir. Yerleşke/Mahalle sürdürülebilirlik değerlendirmesinin uygulanması büyük ölçüde pazar tarafından yönlendirilmekte ve sürdürülebilirliğin çevresel yönlerinin baskınlığı ile karakterize edilmektedir.  Sertifikaların genel yaklaşımı ve değerlendirme kriterleri birbirlerinden çok farklı olmamakla birlikte, geliştirildikleri ülkenin yerel koşullarından, kültüründen, iklim ve yaşam koşullardan etkilenmişler ve birbirlerinden ayrışmışlardır.

NEDEN BREEAM COMMUNITIES?

EXPO 2017 projesi ile TURKECO ekibi olarak çalışmaya başladığımızda önce tüm varolan yerleşke/mahalle ölçeğindeki sistemleri gözden geçirip projeye en uygun olan sistemi seçme gayreti içinde olduk.  BREEAM Communities sistemini diğer 4 sisteme göre “ulaşım ve kaynakların daha verimli kullanılması” alanlarında projeye ve ülkeye olan uygunluğu diğerlerine göre ağır bastığı için tercih ettik. Ayrıca çevresel koşullara ve her projenin karakteristik özelliğine adaptasyon kabiliyeti nedeniyle de BREEAM’i bu ülke için daha uygun bulduk. BREEAM Communities ayrıca sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri de içine alan kapsayıcı yapısıyla “İş ve Ekonomi” kriterleriyle de Kazakistan Hükümetinin EXPO 2017 için vizyonu olan “Geleceğin Enerjisi” teması ile de birebir örtüşüyordu.

İşveren ekibiyle projenin planlama ve tasarım aşamasında yoğun bir şekilde çalışıldı. Gayrimenkul geliştirici, planlama profesyönelleri, kamu, halk ve ilişkili tüm gruplar projeye dahil edildi. Çok katmanlı ve farklı binaları barındıran 12.47 hektarlık alana yayılan bu proje BREEAM Communities sertifikası için idealdi. Projenin özellikle başlangıcında paydaşlarında bulunduğu planlama toplantılarına katılındı. 2 aşamalı alınan BREEAM Communities sertifikasını, %57.9 ile ÇOK İYİ kategorisinde alan proje sektöründe bir ilkede imza attı.

Kaynak: https://www.linkedin.com/pulse/expo-2017-içinde-bir-mahalle-turkeco-danışmanlığında-duygu