Yazılmayan şey var olmaz. Sürdürülebilirlik kişileri eğitmekle başlar ve insan davranışlarının değişmediği sürece gerçek anlamda kurguladığımız prensiplerin hayat geçişişinde sorun olur. Bu nedenle yeşil sertifikalar ve uluslararası standartlara göre ihtiyaç olan kılavuzları hazırlıyoruz.

  • Planlama ve Kampus İçi Sürdürülebilirlik Kılavuzları
  • Sürdürülebilir Kalkınma Kılavuzları
  • Yeşil Altyapı Kılavuzları
  • Yeşil Kiracı Kılavuzları
  • Yeşil Renovasyon Kılavuzları ve Mevcut Tesisler İçin Kılavuzlar
  • Yeşil Operasyon Kılavuzları
  • Organizasyona Yönelik “En İyi Uygulamalar” Kılavuzları
  • Yağmur Suyu Yönetim Planı