Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi (LCCA)

Ekibimiz yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin gerektirdiği Yaşam Döngüsü Maliyet Analizini (Life Cycle Cost-LCC) ve Malzeme kredilerinde Yaşam Döngüsü Analizi (LCA)’yı, beşikten beşiğe analizleri çözüm ortaklarıyla yapmaktadır. Bu çalışmalar için gereken enerji/su tasarrufu verilerinin ve inşaat maliyet verilerinin projenin başından itibaren toplanmasına yardımcı olmaktadır.  LCCA çalışmaları projenin optimal hedeflerinin tespitinde işin başında yapılması gereken çalışmalardır.  Bu nedenle sürdürülebilirlik kriterlerine uyan mastır planlarda proje ekibinin lider danışmanıyız.

LEED, BREEAM ve DGNB sertifikasyonu hedefleyen projelerimizde farklı programlar kullanmak da ve sertifika sistemlerinin programlarla ilgili talepleri maliyetli olabilmektedir.  Bu nedenle firmamız uluslararası çözüm ortaklarıyla ve ekspertizi LCA yazılımları kullanmak ve LCCA analizleri yapmak olan bir ekip kurmuştur.

Projelere Fon Bulunması

Ekibimiz projeler dâhilinde, finansman bulunması, hangi fonların mevcut olduğu gibi konularda proje sahiplerine bilgilendirme yapmakta ve özellikle ön yatırım maliyetlerinin düşürülmesi için danışmanlık vermektedir.