BREEAM

İngiliz kökenli BREEAM (Bina Araştırmaları Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu) binaların sürdürülebilir özelliklerine dikkat çeken, uluslararası ölçekte  tanınan bir değerlendirme metodudur. BREEAM, 1990 yılında İngiltere’de BRE Global tarafından oluşturulmuştur  ve 250.000’den fazla sertifikalı binası ile  dünyada 50’den fazla ülkede aktif olan yeşil bina değerlendirme sistemidir.  BREEAM, sürdürülebilir tasarımın en iyi şekilde uygulanması için standartlar belirlemekte ve binaların yaşam döngüsü boyunca çevresel performansını belirten mevcut olan ölçüt durumuna gelmiştir. BREEAM doğrultusunda bina performansı bağımsız ve akredite denetçiler tarafından  Sağlık ve Konfor, Enerji, Ulaşım, Su, Malzeme, Atık, Arazi Kullanımı ve Ekoloji, Kirlilik, Yenilikçilik konu başlıkları altında ele alınmaktadır. Binalar; ‘Geçer’, ‘İyi’, ‘Çok İyi’, ‘Mükemmel’ ve ‘Olağanüstü’ olarak belirlenen ölçekte değerlendirilmekte ve sertifikalandırılmaktadır.

BREEAM; bina sahiplerine, kullanıcılarına, tasarımcılara ve işletmecilere, başarılı ve etkin maliyetli çözümler üretmekte yardımcı olmakta ve  pazar içerisinde tanınmalarını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca,  sürdürülebilirlikte yaşam döngüsü yaklaşımının sağladığı faydalara olan farkındalığı arttırmak  için çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye’de geçerli BREEAM sertifikaları:

 • BREEAM Yeni Binalar 2016
 • BREEAM-In-Use: Varolan Ticari Binalar için Sertifika
 • BREEAM Communities: Yerleşme/Mahalle Sertifikası
 • BREEAM BESPOKE: Terzi usulü bina fonksiyonuna veya yerleşkeye uygun kriterlerin oluşturulması

LEED

LEED (USGBC tarafından çıkarılan ve GBCI tarafından verilen ABD kökenli sertifika)

LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen uluslar arası geçerliliği olan bağımsız bir yeşil bina sertifika programıdır. LEED projeleri çevreye yapılan zararlı etkiyi azaltan ve insan sağlığını koruyan kriterler eşliğinde tasarlanır, inşa edilir ve yürütülür. LEED sertifikalı binalar; enerji ve su kullanımını azaltan, verimli kaynak kullanımı sağlayan ve hava kalitesini arttıran stratejiler uygulamaktadır. LEED kriterlerini sağlayan stratejiler toplam 110 kredi ile ödüllendirilmektedir, bu kredilerden belirli bir çoğunluğunu gerçekleştiren binalar LEED sertifikası almaya hak kazanmaktadır.

TURKECO USGBC’nin yönetim kuruluna dünyadan seçilen ilk Türk şirketi olmuştur.  Kurucumuz 2014-2017 arasında uluslararası projelerden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak dünyanın en önemli yeşil bina örgütünün stratejilerinde aktif rol oynayacaktır.

TURKECO kurulduğundan itibaren uzman kadrosuyla bir çok projeye LEED sertifikası kazandırmıştır. Uzman kadromuz projenin tasarım aşamasından inşaat bitimine kadar olan tüm süreçlerde iş veren ve proje ekipleri ile birlikte çalışarak binanın LEED kriterlerine uygun olarak inşaasına katkı sağlamıştır. Bu projeler LEED’in en yüksek dereceleri olan LEED-Platin ve LEED-Gold sertifikası almış ve binalarının ekolojik ve sürdürülebilir özellikleri kanıtlamışdır.

2015 Mart ayı itibariyle Türkiye’de en fazla LEED Platin sertifikası alan proje danışmanlığı ve gereken çalışmalar ekibimiz tarafından yapılmıştır.

LEED FACULTY

TURKECO LEED projelerini değerlendiren, aynı zamanda eğitimci lisansı ile USGBC ile partnership anlaşması olan bir firmadır.  Her yıl yapılan GREENBUILD konferanslarına eğitimci ve danışman olarak davet edilmekteyiz.

LEED nasıl çalışır?

LEED kredileri altı katogeri içinde bulunmaktadır, her katogeri içerisinde bir kısmı zorunlu, bir kısmı sertifikasyon için binaya kredi kazandıracak stratejiler bulunmaktadır. Stratejilerin kredi ağırlıkları uygulamaların doğaya ve insan sağlığına olan katkısıyla oranlanarak hesaplanmıştır.

 • Sürdürülebilir Arazi
 • Su Kullanımında Etkinlik
 • Enerji ve Atmosfer
 • Malzeme ve Kaynaklar
 • İç Ortam Kalitesi
 • Tasarımda Yenilikçilik

Hangi binalar LEED alabilir?

LEED değerlendirme sistemi kendi içerisinde gruplara ayrılmıştır. Bu sistemler binaların çeşidine ve işlevine göre sınıflandırılır.

Building Design and Construction (LEED BD+C): Yeni inşaat veye renovasyon projeleri

Kategoriler

Yeni Bina Sağlık Merkezleri
Çekirdek ve Kabuk Veri Merkezleri
Okullar Otel
Perakende Depo ve Dağıtım Merkezleri

Interior Design and Construction (LEED ID+C): Ticari Binalar için iç tasarım projeleri

Kategoriler

Kurumsal İç Mekanlar Otel
Perakende 

Building Operations and Maintenance (LEED O+M): Var olan binalar için iyileştirme projeleri

Kategoriler

Mevcut Binalar Otel
Veri Merkezleri Okullar
Depo ve Dağıtım Merkezleri Perakende

Neighborhood Development (LEED ND): Mahalle ölçeğinde birden fazla binadan meydana gelen yerleşke projeleri

Kategoriler

Plan Proje

Homes:  Az katlı konut projeleri

Kategoriler

 

Tekil Konut Çok Aileli 4-6 Katlı Konutlar
Çok Aileli  1-3 Katlı Konutlar
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - Well
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - DGBN

DGNB

DGNB, kaliteye önem veren bir bakış açısı içeren, yapı planlaması ve değerlendirilmesi amacıyla Alman Sürdürülebilir Bina Konseyi ve Ulaşım, İnşaat ve Kentsel İlişkiler Birleşmiş Bakanlığı ortaklığında oluşturulmuş bir sistemdir. DGNB sertifikası kapsamında, AB’nin Bina Enerji Performansı Sertifikalandırması gibi binanın enerji kullanımının incelenmesi, binanın atmosfere diğer etkileri, sürdürülebilir yerleşim, su kullanımı, malzeme ve kaynak tüketimi, iç ortam kalitesi gibi çeşitli kriterlere göre binanın değerlendirilmesi girmektedir. Bu sertifika diğer uluslararası sertifikaların içeriğinde olmayan ekonomik ve sosyal faktörleri içine aldığından, yeşil seviyesinin üzerine çıkılıyor ve ‘sürdürülebilirlik sertifikası’ olarak adlandırılmaktadır. Bilimsel bir şekilde düzenlenmiş anlaşılır bir yapısı olan “Alman Sürdürülebilir Bina Sertifikası”, tüm ilgili sürdürülebilir yapı konularını içermektedir. Değerlendirmeyi etkileyen altı madde şu şekilde belirtilmiştir: Çevrebilim, Ekonomi, Sosyal Kültürel ve Operasyonel konular, teknik konular, Arazi Yerleşimi ve Süreçler. DGNB incelediği binayı Bronz, Gümüş ve Altın gibi üç farklı seviyede belgelendirmektedir.

Sertifika, projenin başlangıç noktasında belirlenen sürdürülebilir bina hedeflerinin bütünleşik tasarım prensipleri doğrultusunda uygulanması üzerine kurulmuştur. Böylelikle, sürdürülebilir yapılar, güncel teknolojiye göre tasarlanıp kalitelerini bu yeni sertifika ile belgelendirebilirler.

EDGE

EDGE, Türkiye’nin de dahil olduğu 130’dan fazla ülkede yeşil bina yapmanın “Hızlı”, “Kolay” ve “Ekonomik” bir yoludur. Proje ekiplerinin ve gayrımenkul geliştiricilerin tasarımlarını yerel ölçütlere göre optimize edebilmeleri için ölçülebilir bir yöntem sunmaktadır. Sürekli gelişen kapsamıyla EDGE, konutlar, ofisler, sağlık yapıları, perakende sektörü yapıları ve oteller dahil, yeni ve mevcut binalar için kullanılabilmektedir.

EDGE; herkes için ücretsiz ve çevrimiçi olarak kullanılabilen bir yazılım ile desteklenmektedir. Edgebuildings.com’dan erişilebilen EDGE Yazılımı, yerel maliyetler ve iklim verileri kullanarak projenin konumuna özgü sonuçlar sunmaktadır. Basit görünen kullanıcı arayüzünün arkasında detaylı modellemeler ve hesaplamalar yapan yazılım, kullanıcılara sadece binalarının verimliliği değil, aynı zamanda ek maliyet, yatırım bedelleri ve yatırım geri dönüş süreleri hakkında detaylı bilgi vermektedir.

EDGE Standardı, sistemin sayısal yaklaşımının çerçevesini oluşturmaktadır. Projelerin EDGE standardını sağlayabilmesi ve sertifikasyonu almaya hak kazanması için yerel standartlara uygun olarak hazırlanan referans bina ile karşılaştırıldığında işletme enerjisi tüketiminde, su kullanımında ve malzemelerdeki gömülü enerjide asgari yüzde 20’lik verimliliği sağlamak zorundadır. Enerji, su ve malzemelerde gömülü enerji alanlarının her birinde en az yüzde 20 verimliliğe erişen bir proje EDGE Yeşil Bina Sertifikası almaya uygun sayılmaktadır.

TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - EDGE
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - WELL

WELL

WELL Bina Standardı; , önde gelen sağlık uzmanları, bilim adamları ve endüstri profesyonelleri işbirliği ile yedi yıllık kapsamlı araştırmaları sonucu ortaya çıkmış olup, mekanların kullanıcılar üzerindeki etkileri üzerine mevcut araştırmaların kapsamlı bir incelemesine, bilimsel ve teknik olarak detaylı olarak değerlendirilmesine dayanan sertifikasyon sistemidir.

WELL Bina Standardı, yalnızca binanın kullanıcılarının sağlık ve sıhhati üzerine odaklanan ilk standart olup bina kullanıcıları, tasarımcılar, mühendisler, müteahhitler ve bina işletmecileri tarafından uygulanabilen 7 temel kavram ve 100 performans ölçütü, tasarım stratejisi ve politikasından oluşmaktadır.

WELL Bina Standardı; ticari ve kurumsal binalar için uygulanabilir olup, WELL Sertifikasyonu üç bina tipolojisine uygulanabilmektedir. Bunlar;

 1. Yeni ve Varolan Binalar
 2. Yeni ve Mevcut İç Mekanlar
 3. Çekirdek ve Kabuk

WELL Building Standard’ın gerekliliklerinin yerine getirilmesi için ortamın üçüncü taraf kişilerce değerlendirilmesi ve performans testlerinin yapılması gerekmektedir.

WELL Sertifikalı ortam  ve binalar, kullanıcıların;  yapılı çevrede beslenme alışkanlıklarının,aktivite seviyelerinin, ruhsal durumlarının, uyku düzenlerinin, konfor koşullarının ve performanslarının gelişmesine yardımcı olmaktadır.

WELL, Uluslararası WELL Bina Enstitiüsü  (IWBI) tarafından yönetilmekte olup, üçüncü taraf sertifikasyon işlemleri Green Business Certification Inc. (GBCI) işbirliği ile yürütülmektedir.

YEŞİL YILDIZ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi ve “Sürdürülebilir Turizm” kapsamında; çevreye duyarlı konaklama tesislerine verilen bir “Çevre Etiketi” uygulamasıdır.Yeşil Yıldız Belgesi, su ve doğal kaynakların tasarruflu kullanımını, enerji verimliliğinin arttırılmasını ve çevreye zararşı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltımasını sağlamak için önemlidir.

Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren kapsayıcı bir yaklaşımla  çevreye duyarlı olarak planlanmasını sağlayarak işletme ölçeiğinde orta vadeli maliyetleri azaltmak  amaçlanmaktadır.Yeşil Yıldız belgesi, Kültür ve Türizm Bakanlığı’ının sağladığı Elektrik Enerjisi Desteğinden faydalanmayı sunmaktadır.

ALTYAPI SERTİFİKALARI

CEEQUAL

CEEQUAL, inşaat mühendisliği, altyapı, çevre düzenlemesi ve kamusal alan projeleri için kanıta dayalı sürdürülebilirlik değerlendirmesi, derecelendirme ve ödül programıdır.

CEEQUAL Avantajları;

 • Daha sürdürülebilir inşaat mühendisliği projeleri sunar,
 • Performans iyileştirme sağlar
 • Daha iyi değer sunar ve maliyetleri düşürür
 • Sürdürülebilirliğin en iyi uygulamasını gösterir,
 • Ekip işbirliğini geliştirir,
 • Karşılaştırma ve bilgi paylaşımını sağlar.

ENVISION

Envision, altyapı projelerinde sürdürülebilirliğin uygulanmasında başarılı olmaya yardımcı olacak bir derecelendirme sistemi ve en iyi uygulama kaynağıdır. Envision, her tür ve boyuttaki alt yapı projelerin sosyal, çevresel ve ekonomik faydalarının değerlendirileceği bütüncül bir yaklaşım sunan derecelendirme sistemidir. Envision, sürdürüleilir br altyapının planlanması, tasarlanması ve geliştirilmesi için, kolay kullanım özelliğine sahip, esnek bir yapı sunmaktadır.

Envision sistemi, planlama, tasarım ve inşaat süresince proje ekibine; işletim, bakım ve proje ömrü süresince yardımcı olacak sürdürülebilir yaklaşımları  belirleyebilecekleri bir yapı sunmaktadır. Envision derecelendirme sistemi, Yaşam Kalitesi, Liderlik, Kaynak Tahsisi, Doğal Dünya ve İklim ve Risk olmak üzere 5 ana kategori ve 64 sürdürülebilirlik kriterinden oluşmaktadır. Toplumsal refah, çevrenin gelişimi, planlama, ekonomi, malzemeler, enerji, su, ekoloji, salımlar ve esneklik, Envision derecelendirme sisteminde sürdürülebilir altyapının temelini oluşturmaktadır. Envision, altyapı geliştirmede sürdürülebilir seçeneklerle daha yüksek performans elde edilmesini desteklemektedir. Envision sisteminde, iyi bir altyapı projesinin verimlilğe katkısı ve çevreye sağladığı uzun vadeli sürdürülebilirliği değerlendirmesi sadece bireysel proje performansını değerlendirmediğini göstermektedir