SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA TASARIM DANIŞMANLIĞI

Fosil yakıtların hızla azalması ve buna bağlı olarak enerji fiyatlarının artması, yenilenebilir enerji kullanımının ve az enerji tüketen, yüksek performans sağlayan bina tasarımlarının önünü açmakta ve hatta zorunlu bir hale getirmektedir.

TURKECO olarak yüksek performanslı bina tasarımında:

  • Yüksek verimli ısıtma –soğutma ve havalandırma (HVAC) ekipmanları seçimi,
  • Yenilenebilir enerji sistemlerinin maksimum kullanılması,
  • Düşük yoğunluklu aydınlatma ekipmanları seçimi,
  • Bina dış iklim şartlarına uygun bina yerleşimi ve yapı elemanları seçimi gibi konularda destek vermekteyiz.

Tasarım danışmanlığımız bilgisayar destekli enerji simülasyonu ile yapılıp optimizasyon çalışmaları için de yol gösterici olmaktadır.  Projelere göre seçtiğimiz enerji simülasyon programları değişmektedir.  Energy Plus’dan Design Builder’a farklı programlarda eğitim almış profesyönellerimiz tasarımcılara en verimli binaları yapmaları için yol göstermektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇ TASARIM DANIŞMANLIĞI

Sürdürülebilir iç tasarıma etki eden birçok faktör vardır. Bu faktörler göz önünde bulundurularak tasarlanan bir projede insan sağlığına verilen önem daha belirgindir. Günlük zamanımızın büyük bir çoğunluğunu işyerlerinde, okullarda ve evlerde geçirdiğimiz düşünülürse, iç mekan kalitesine verilmesi gereken önem daha da iyi anlaşılmaktadır. Özellikle iş yerleri gibi çalışan nüfusun fazla olduğu yerlerde iç mekan kalitesinin, iş performansına ve iş verimliliğine olumlu katkıları gözlenmektedir.

İç Hava Kalitesi

Taze hava ihtiyacının yüksek olduğu ofisler, yüksek katlı binalar, konferans salonları gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu mekanlarda, iç ortamdaki kirli havayı uzaklaştırmak yerine dış ortamdaki taze havayı aktarmak gerekir. İhtiyaca bağlı olarak havalandırma yapılırken, uluslararası standartlar dikkate alınmalı ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlanmalıdır. Son zamanlarda sıkça duyduğumuz Tight Building Syndrom -TBS (Kapalı Bina Sendromu), ve SickBuilding Syndrom-SBS (Hasta Bina Sendromu) olarak adlandırılan sağlık problemleri, binalardaki iç hava kalitesi ile doğrudan bağlantılıdır. Düşük hava kalitesi şartlarında çalışan insanlarda belli bir süre sonra yorgunluk, baş ağrısı ve konsantrasyon güçlüğü gibi semptomlar gözlenebilir.

Düşük Emisyonlu Malzeme Seçimi

Binalarda iç ortam hava kalitesi; insan sağlığını, konforunu ve verimli çalışmayı doğrudan etkiler. Özellikle, iç ortam havasında bulunan uçucu organik bileşikler – volatile organic compounds (VOCs)- insan sağlığına ve iç hava kalitesine olumsuz yönde etki eden en etkili iç ortam kirleticilerindendir. Uçucu organik bileşiklerin en önemli kaynakları inşaat ve dekorasyonda kullanılan malzemelerdir. Özellikle boya, vernik, yapıştırıcı ve zemin kaplama gibi yapı malzemeleri VOC’lerin önemli kaynaklarındandır. Yapı malzemelerinde bulunan VOC’ler çabuk buharlaşabilme özelliklerinden dolayı en fazla inşaatta çalışan işçileri ve bina kullanıcılarını etkiler. Bu nedenle bina yapımı sırasında boyalarda, kaplamalarda ve yapıştırıcılarda VOC emisyonu düşük ekolojik malzemeler kullanmak son derece önemlidir.

Gün Işığı ve Manzara

Günışığı doğru tasarlandığında, insan sağlığı ve psikolojisi üzerinde pozitif etki yaratmasının yanı sıra binanın enerji ihtiyacını da azaltmaktadır. Gün boyunca elektrik aydınlatmasına duyulan ihtiyaç düşeceğinden, enerji ihtiyacında da azalma görülecektir. Ayrıca doğal aydınlatma (gün ışığı) binanın ısıtma-soğutma yükünün dengelenmesinde de rol oynar.

MEVCUT BİNALARDA İYİLEŞTİRME

Binaların birincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu açısından sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması, çevrenin korunmasının düzenlenmesi amacıyla mevcut binaların da enerji etkin bir hale getirilmesi dünya’da ve ülkemizde önemli bir yer tutmaktadır. Bina Enerji Performans Yönetmeliği ve EKB uygulamasıyla beraber bu yöndeki çalışmalar hızlanmıştır.

İnşaat Mühendsileri Odası üyesi şirketimiz Enerji Kimlik Belgesi  verilmesi ve mevcut binanın enerji etkin bir hale dönüştürülmesinde binanızın performansını enerji modelleme ile ölçerek, seçilen ekipman ve uygulamaların binadaki etkilerini görmenizi sağlıyoruz. Bunu ekipman markalarından bağımsız, standartlar ve modelleme sonuçları üzerinden yaptığımızdan işverene farklı ürün yelpazelerinden seçme şansı vermiş oluyoruz.

ENERJİ VE GÜN IŞIĞI SİMÜLASYONU

Dünya’da ki kaynakların tükenmesi ve çevreye verilen zararın giderek artması sebebiyle “ Enerjinin ve suyun verimli bir şekilde kullanımı” giderek önemli bir hale gelmiştir. Bina enerji simülasyonları da enerjinin ve suyun daha etkin ve verimli kullanılabilmesi adında bina tasarım ve inşaat süreçlerinde kullanılmaya başlamıştır.

TURKECO olarak binanın tasarım aşamasından başlayarak kullanımına kadar olan süreçte bütünleşik proje ekip çalışmasını baz alarak yanınızda oluyoruz.

Bina ve yeşil bina sertifikasyon sistemleri (LEED, BREEAM) özelinde enerji simülasyonunu tamamlayıp enerji  ve etkin çözümler ve sonuçlar sunuyoruz.

  • Bina enerji simülasyonu ile binamızın saatlik, günlük, aylık ve yıllık tüketilen enerji miktarı bulmuş oluruz. Bu sayede proje tasarım aşamasında iken tüketilecek enerji bilinmiş olur.
  • Isıtma, soğutma, havalandırma için bina enerji yükleri ve buna bağlı olarak en uygun kapasitede ekipman seçimi yapılabilir. Projedeki ekiplere malzeme ve ekipman özelinde alternatifler sunulur.
  • Yeşil bina sertifikasyon sistemleri için referans binaya göre en yüksek enerji iyileştirme yüzdesini buluruz. Projeye tasarım aşamasından itibaren enerji odaklı olarak yaklaşabiliriz.
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması teşvik edilir, karşılanacak olan tüketimin yüzdesi belirlenir.

GÜN IŞIĞI SİMÜLASYONU

Enerji etkin bina tasarımında gün ışığı simülasyonları; binanın konumunun seçimi, yönlendirilişi, diğer binaların gölge etkisi, doğal aydınlatmadan faydalanma gibi birçok konuda proje ekiplerine tasarım aşamasında ve var olan binaların iyileştirme çalışmalarında yol gösterici olmaktadır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” (BEP) uyarınca toplam inşaat alanı 1.000 m2’den büyük olan tüm yeni binalar için 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren, mevcut binalar için ise 1 Ocak 2020’ye kadar Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunludur.

Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. BEP (Binalarda Enerji Performansı) Yönetmeliğine uygun olmayan binalara ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmeyecektir.

İnşaat Mühendisleri Odası üyesi ve aktif SİM Belgesi sahibi olan firmamız Enerji Kimlik Belgesi vermektedir.  Uzmanlık alanımız “YAPI” dır.

SIFIR ENERJİ EVLER

Sürdürülebilir binaların temel amaçlarından biri olan enerji ihtiyacının büyük ölçüde azaltımı, sıfır enerjili evlerle  mümkün olmaktadır. Sağladığı ekonomik ve çevresel avantajlar ve sağlıklı iç ortam koşulları nedeniyle kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir.

Yeni ve mevcut projelerde uygulanması mümkün olan sıfır enerji uygulamaları ile binanıza gelen enerji kontrol ederek, kaynakların korunmasını ve binalardan kaynaklanan karbon salımını azaltabilirsiniz