EPD- Çevresel Ürün Beyanı

Çevresel Ürün Bildirimi (Environmental Product Declaration-EPD), ürünlerin yaşam döngüsü boyunca sebep olduğu çevre etkisi hakkında şeffaf ve kıyaslanabilir bilgi sunan, bağımsız olarak değerlendirilen ve onaylanan belgedir.  Çevresel ürün bildiriminde evrensel bir program olan EPD sistemi ISO 14025 Çevre Etiketleri ve Beyanları – Tip III Çevre Beyanları – Prensipler ve Prosedürler ve EN 15804 Yapıların Sürdürülebilirliği – Ürünlere İlişkin Çevresel Beyanlar – Yapı Ürünlerinin Ürün Kategorisi İçin Ana Kurallar standartlarının gerekleri temel alınarak oluşturulmuştur.

EPD,   yapı ürünlerinin yaşam döngüsü değerlendirmesi içerisinde yer alan; hammadde temini ve taşınması, işlenmesi, paketlenmesi, taşınması, yapımı, kullanımı, bakım ve onarımı, ömür sonunda geri dönüştürülme ve bertaraf süreçlerini içermektedir. Bu süreçlerde yapı malzemeleri enerji, su ve hammadde girdileri ile hava, su ve toprağa salımlar, uçucu organik bileşikler ve partiküller, su esaslı atıklar, katı atıklar ve yan ürünler çıktıları ile çevresel olarak değerlendirilmekte ve bunlara bağlı olarak etki kategorileri oluşturulmaktadır.

EPD; kapsamlı, üçüncü taraflarca onaylanan, bağımsız  ve şeffaf bir doğrulama aracı olarak, üreticilere kendi yapı malzeme ve elemanlarının yaşam döngüsü doğrultusunda çevresel etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla standart bir yaklaşım sunmakta ve tüketicilerin etkin bir yapı ile direkt ürünleri karşılaştırabilmesine olanak sağlamaktadır. EPD, hem üretici firmalara hem de kullanıcılara güvenilir ve kesin bilgiler sağlamaktadır.

Firmamız LEED, BREEAM, DGNB sertifikaları ve üretici firmalar için gereken EPD beyanlarını çözüm ortakları ile yürütmektedir.

LCA-Yaşam Döngüsü Analizi

Firmamız sertifika almak isteyen projelerde gereken LCA gerekliliklerini yerine getirmek için danışmanlık vermektedir. Yapı sektöründe kullanılan yapı malzemelerinin yaşamları döngüsel bir süreçtir ve bu süreç bir yapı malzemesinin hammaddelerinin temin edilmesinden başlayıp, işlenmesi, paketlenmesi, taşınması, yapımı, kullanımı, gerektiği zamanlarda bakım-onarımı, ömrünü tamamladığında atılması, geri dönüştürülmesi, birtakım işlemlerden geçirilerek yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Yapı malzemeleri, yaşam döngülerinin her evresinde farklı çevresel etkilere sebep olmaktadır.   Şu sistemler ve kredilerde yardımcı olabiliriz:

  • DGNB Bina LCA kredileri
  • BREEAM Malzeme kredileri
  • LEED v4:  Malzeme kredileri
  • LEED v4:  Bina LCA kredileri

C2C- Cradle to Cradle Sertifikasyonu

C2C değerlendirme sisteminde ürünler ve sistemler; enerji, malzeme değerlendirme, kimyasal mukayeseler, temiz üretim yeterliliği ve kalifikasyonu, sürdürülebilirlik yönetimi ve optimizasyon için  kullanılan malzemeler, malzemelerin yeniden kullanım özellikleri, enerji, su, sosyal sorumluluk kriterleri üzerinden değerlendiriliyor.

Bu güne kadar yaklaşık 700 civarında C2C ürünü üretildi. Kompost olabilen, yani biyolojik çevrime giren tişörtlerden teknik çevrime giren büro koltuklarına, havayı temizleyen yer döşemelerinden spor ayakkabılara ve mimari yapılara kadar her alanda uygulamalar söz konusu. 1995 yılından beri EPEA ve MBDC işbirliği ile KOBİ’lerden en büyük işletmelere kadar endüstriyel proseslerin, ürünlerin ve hammaddelerin Cradle to Cradle ölçütlerine göre değerlendirilmesi yapılıyor. Artan istekler üzerine MBDC tarafından bir C2C Sertifikasyon Programı geliştirildi. EPEA, MBDC lisansı ile bu ekolojik sertifikayı verme çalışmalarını da yürütüyor. C2C logosu sayesinde işletmeler ekolojik ve akıllı bir tasarım yaptıklarını görünür bir şekilde ortaya koyabiliyorlar. Tüketici de C2C logosunu taşıyan ürünün ilgili ekolojik kalite ölçütlerini taşıdığını kolayca görebiliyor. C2C sertifikası Basic, Silver, Gold ve Platin olmak üzere dört ayrı basamakta veriliyor.

Firmamız halen çözüm ortaklarıyla  her türlü ürün yelpazesi için C2C çalışmalarını yürütmektedir.