Fizibilite Çalışmaları

Yeşil Binaların yenilenebilir teknolojiler kullanması karbon salımını düşüreceği gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığı da azaltacaktır. Teknoloji yatırım kararlarının öncesinde durum değerlemesi yapmak işverene gerek gerçekçi ve Türkiye koşullarına uygun gerekse geri dönüşüm maliyeti en uygun seçimi sunmak gereklidir.

Fonların ve imkânların kullanımını gerektiren hemen her yerde, gelecekte kazanç getirecek bir işe kalkışıldığında, söz konusu olacak yatırımın değer olup olmadığını, ne ölçüde karlı olabileceğini ortaya koymak için yapılacak yatırımla ilgili önemli bütün hususların değerlendirilmesine ihtiyaç duyulur.

BREEAM sisteminde bu raporu hazırlamak devamında yatırım yapılmasa bile projeye puan kazandırır.

BREEAM Communities

BREEAM Yerleşme/mahalle sertifikası; bağımsız ve üçüncü taraf  değerlendirme ve sertifikalandırma standardı olarak BREEAM metodolojisi Avrupa Birliği normları temel alınarak oluşturulmuştur. BREEAM Yerleşme değerlendirme yöntemi , yerleşme ve daha büyük ölçekteki bölgelerin tasarım ve planlarının değerlendirmesi ve sertifikalandırılmasını kapsamaktadır. Sürdürülebilir tasarımın master plan sürecine entegre edilmesiyle, büyük ölçekli imar planlarının sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği açısından geliştirilmesini, derecelendirilmesini ve sertifikalandırılmasını sağlamaktadır.

Tasarım sürecinin en erken aşamasında  sürdürülebilirliğe etki eden konular ve fırsatlar bu sistem çerçevesinde değerlendirilerek yerel yönetime, master plan profesyonellerine ve iş  geliştiricilerine erken dönemde sürdürülebilirliğin uygulanmasını sağlamaktadır.

Firmamız 2012’den beri Türkiyenin tek BREEAM Communities lisanslı firması olup ulusal ve uluslararası projeleri başarıyla yürütmektedir.

TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı- Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı- Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları

LEED Neighborhood

LEED Neighborhood sertifikası mahalle ve yerleşke ölçeğindeki projeleri ele almaktadır. LEED, yerleşkenin konumu, tasarımı ve inşaatı ile çevreye karşı sorumlu olduğunu ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini uyguladığını, bağımsız bir taraf olarak onaylar. LEED sertifikası kriterleri uygulanarak planlanan yerleşkelerde yaşam kalitesi daha yüksektir, doğal yaşam korunur.

LEED ND Sertifikası projeyi üç ana kategori altında incelemektedir:

Akıllı Konum ve Bağlantılar

Projenin konum ve diğer yerleşkelere sağladığı bağlantılar itibariyle ne kadar sürdürülebilir olduğunu değerlendirir. Projenin ekonomik odak noktalarına göre konumu, alternatif ulaşım araçlarına erişilebilirlik, tarım arazilerinin korunması, sulak alanların korunması, yağmur suyu yönetimi bu başlık altında incelenir.

Yerleşke Dokusu ve Tasarımı

Akıllı büyüme ile ekonomik, sosyal ve ekolojik olarak kendi kendine yetebilen sürdürülebilir bir yerleşke oluşturulması hedeflenir. Yerleşkenin kentsel tasarım kalitesi, yaya dostu sokaklar, bisiklet kullanımı, yaşam kalitesi, toplumsal alanların çeşitliliği bu başlık altında değerlendirilir.

Yeşil Binalar ve Altyapılar

Yerleşke dahilinde bulunan binaların ve altyapının tasarım ve inşaatında uygulanan yeşil stratejileri değerlendirir. Enerji ve su verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, güneş yönelimi, inşaat esnasında ortaya çıkan kirliliğin önlenmesi, ışık kirliliği, atık yönetimi bu kategorei altında değerlendirilir.

Yenilikçilik ve Tasarım Süreci

LEED sisteminde yer almayan yenilikçi stratejiler geliştirilmesi ve projenin farklı paydaşlarını kapsayan entegre tasarım yapılması bu kategori altında değerlendirilir.

Yerel Öncelik

Projenin bulunduğu ülke, bölge ve iklime göre daha öncelikli olan konularda yapılan iyileştirmeler LEED kredi sistemi içerisinde ek puan ile ödüllendirilir.

Fizibilite Çalışmaları

Yeşil Binaların yenilenebilir teknolojiler kullanması karbon salımını düşüreceği gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığı da azaltacaktır. Teknoloji yatırım kararlarının öncesinde durum değerlemesi yapmak işverene gerek gerçekçi ve Türkiye koşullarına uygun gerekse geri dönüşüm maliyeti en uygun seçimi sunmak gereklidir. Fonların ve imkânların kullanımını gerektiren hemen her yerde, gelecekte kazanç getirecek bir işe kalkışıldığında, söz konusu olacak yatırımın değer olup olmadığını, ne ölçüde karlı olabileceğini ortaya koymak için yapılacak yatırımla ilgili önemli bütün hususların değerlendirilmesine ihtiyaç duyulur. 

BREEAM SİSTEMİNDE BU RAPORU HAZIRLAMAK, DEVAMINDA YATIRIM YAPILMASA BİLE PROJEYE PUAN KAZANDIRIR.