Yeşil Finans, çevresel ve sosyal sorumluluk sahibi projelere yatırımları artırırken, bu projeler için borç verenler için finansal riski azaltan önemli ve gelişmekte olan bir trenddir. Bu konsept, Avrupa’nın yeni ve mevcut konut stokunun sağlık ve çevresel performansını, kalitesini, konforunu ve finansal uygulanabilirliğini olumlu bir şekilde dönüştürmek için muazzam bir fırsat yaratmaktadır.

SMARTER Aileler için Finans , 12 Avrupa ülkesinde 17 uzman yeşil bina, yeşil enerji, araştırma ve diğer kuruluşların işbirliğini ve katılımını içeren iddialı ama pratik Yeşil Evler ve Yeşil Mortgage programlarını uygulamak için bir Horizon 2020 projesidir.

TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - Smarter
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - Smarter

Proje, Avrupa Birliği’nin 847141 sayılı Hibe Anlaşması kapsamındaki Horizon 2020 araştırma ve yenilik programından finansman almıştır.

Proje, sürdürülebilir inşaat ilkelerini içeren en iyi performans gösteren konut projelerini değerlendirmek ve tanımak için kapsamlı Green Homes sertifikalarını kullanıyor. Finansal ve teknik modellemeden elde edilen kanıtlar, evler için enerji verimliliğine ve diğer yeşil bina özelliklerine yatırım yapmanın kanıtlandığını kanıtlamıştır.

  • Konut kalitesini artırır
  • Ev sahibi için toplam aylık sahip olma maliyetini azaltır
  • Proje geliştiricisi / yatırımcısı ve önemli ölçüde satış fiyatlarını artırır
  • Evde ipotek teklif eden banka için önemli finansal riski azaltır

Mevcut program 6,500 konut birimini temsil eden 25 adet projeyi kapsamaktadır.

“SMARTER Aileler İçin Finans projesi sayesinde sistemik bir soruna yenilikçi ve sistemik bir çözüm getiriyoruz. Finans ve inşaat endüstrisi için Avrupa vatandaşları ve evleri için ihtiyacımız olan yeşil performansı sunabilmek için önemli fırsatlar yaratıyoruz ”
– Steven Borncamp, Girişimin Proje Direktörü

Türkiye’de yeşil konutlar için yeşil finansman yaratılması, uzun zamandır beklenen yeşil konutların sayılarının artması için büyük bir fırsattır. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı, Türkiye’nin özellikle su kaynaklarının azalması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme, bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuz etkilerden önemli ölçüde etkileneceğini öngörüyor. Türkiye’de her sene yüzbinlerce konut yapılmaktadır. Binalar sera gazı salımlarının neredeyse %40’ından sorumludur.  Daha fazla yeşil konut , daha az sera gazı salımları…

-Dr. Duygu Erten, Girişimin Türkiye Direktörü

İLGİLİ PAYDAŞLAR

Program, vatandaşların yaşamlarını iyileştirmenin yanı sıra, en yeşil, en enerji verimli konut mülklerinin yapılması için  konut projesi geliştiricilerinin, konut ipoteği sunan finansal kurumların, kurumsal yatırımcıların ve hizmet, ürün, malzeme, teknoloji ve inşaat ve işletmesine katkıda bulunan diğer çözüm üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Ulusal ve yerel yönetim temsilcileri ve çevreyi, enerji verimliliğini ve / veya daha iyi konutları teşvik eden derneklerin temsilcileri, bu programın iyileştirilmiş bina standartlarını nasıl kolaylaştırdığı hakkında daha fazla bilgi edinmeye davet edilir. Bu, hem katılımcı ülkelerdeki kişiler hem de bu girişimi kendi iç pazarlarına getirmeyi öğrenmek isteyen herkes için geçerlidir.

Kontak kişiler:

Dr. Duygu Erten, Proje Direktörü, SMARTER Türkiye Aileler için Finans programı

E-posta: derten@turkeco.com

KONSORSİYUM

TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - Copenhagen
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - Criscon
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - Czgbc
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - EEC
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - eneffect
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - enova
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - euea
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - green building council
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - Smarter
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - Smarter - IGCBC
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - Smarter - KANE CRES
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - Smarter - PEOPLE IN NEED
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - Smarter - PLGBC
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - Smarter - ROMANIA GREEN BUILDING COUNCIL
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - Smarter - SKGBC
TURKECO Yeşil Bina Danışmanlığı
TURKECO - Yeşil Bina Danışmanlığı - Smarter - ULD