Türkiye’nin yeşil dönüşümü konuşuluyor
24/11/2020
“Yeşil binalar” zirvesi başladı
24/11/2020
Türkiye’nin yeşil dönüşümü konuşuluyor
24/11/2020
“Yeşil binalar” zirvesi başladı
24/11/2020

Build Upon Çalıştayları Tamamlandı!

Build Upon Projesi Türkiye Kapanış Toplantısı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün katılımlarıyla, 17 Ocak 2017 Salı günü Ankara İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
17 Ocak Salı günü İlbank Ankara Sosyal Tesisleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış toplantısında, Build Upon Projesi Türkiye yürütücüsü ÇEDBİK tarafından hazırlanan Build Upon Türkiye Proje Tanıtım Videosu gösterildi. Program, ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Özdil (Selçuk Özdil konuşması tam video) ve T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün açılış konuşmalarıyla başladı (Prof. Dr. Mustafa Öztürk konuşması tam video). Öztürk, yeşil bina ve yerleşim çalışmalarının artırılması gerektiğini, Build Upon projesini desteklediklerini ve ÇEDBİK ile işbirliklerinin güçlendirilmesini beklediklerini belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nden gelen proje resmi destek bildirileri katılımcılarla paylaşıldı. IFC Bölge Direktörü Eduard Yakubov, çok daireli binalarda enerji verimliliği iyileştirmelerine finansman sağlanmasında Polonya ve Rusya’dan uluslararası deneyimlerini aktardı (IFC sunum video).

Açılış konuşmalarının ardından, Build Upon Türkiye Proje Yöneticisi Ahmet Acar proje sunumunu yaptı (Ahmet Acar sunum tam video). Kapanış toplantısının son oturumunda düzenlenen ve moderatörlüğünü  Ahmet Acar’ın yaptığı panelde, İTÜ Yapı Fiziği’nden Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz, TURKECO’dan Dr. Duygu Erten, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden Esra Turan Tombak ve IFC Türkiye’den Naz Beykan binalarda enerji verimliliği iyileştirmeleri ve Türkiye’deki uygulamalar üzerine fikirlerini sundular.  (Panel Oturumu Tam Video)

Türkiye çapında, Nisan 2016, Mayıs 2016, Haziran 2016, Ekim 2016, Kasım 2016 ve Ocak 2017’de gerçekleştirilen 6 ulusal çalıştay boyunca elde edilen tüm çıktılar, çalıştay raporlarında ve proje kapanış raporunda açıklanmaktadır. Mart 2017’de tamamlanacak projenin çıktıları, ilgili bakanlıklara sunulacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Avrupa’daki Yeşil Bina Konseyleri tarafından başlatılan dünyanın en geniş katılımlı bina iyileştirme projesi Build Upon, Mart 2017 itibariyle sona eriyor. Binalardan kaynaklanan emisyonların azaltılması için başlatılan projenin Türkiye ayağını, ÇEDBİK yürütüyor.

Dünyanın en geniş katılımlı bina renovasyon (bina iyileştirme) projesi Build Upon, iklim değişikliğine yol açan mevcut binalarla ilgili çözüm üretmek üzere Avrupa’daki Yeşil Bina Konseyleri tarafından başlatıldı. Bir yıldan fazla süren hazırlıkların ardından Build Upon projesi, 80’den fazla etkinlik düzenleyerek, binalardan kaynaklanan emisyonları azaltmak için çaba harcayan 1000’in üzerinde kurum ve kuruluşu bir araya getiriyor. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin mevcut bina emisyonları, Avrupa Birliği’nin toplam karbon emisyonlarının yüzde 36’sını oluşturuyor. Bu da mevcut binaların çevreye daha fazla zarar verdiği anlamına geliyor. Avrupa ülkelerindeki konutların ve ticari binaların enerji verimliliği standartlarına uygun olarak iyileştirilmeleri amacıyla ortaya çıkarılan Build Upon, AB Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı kapsamında yürütülüyor. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Hırvatistan, İspanya, İsveç, İrlanda, İtalya, Letonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye olmak üzere 13 ülkenin Yeşil Bina Konseyleri tarafından yürütülen proje için 2.35 milyon Euro fon sağlandı.

Bu büyük projenin bir parçası olarak Türkiye’nin, AB ile geliştirdiği ilişkiler çerçevesinde, enerji mevzuatı konusunda birçok kazanım elde edeceğine inanıyoruz. Yeşil bina konseyleri düzeyinde devam edecek olan bu proje sayesinde, Türkiye’nin mevcut bina stoğu değerlendirilerek enerji verimliliği politikaları ve eylemleri gözden geçirilecek, kilit oyuncular tarafından çözüm yolları ortaya konacak ve ülkemiz için makul adımlar atılmasının önü açılacaktır. 2016 yılında farklı şehirlerde çeşitli konularda yüzlerce paydaşın katılımıyla çalıştaylar gerçekleştirdik, bu toplantılardan çıkan değerli fikirleri 17 Ocak’ta Ankara İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdiğimiz kapanış toplantımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsteşarımıza sunduk. Projenin çıktılarının Türkiye’nin binalarda enerji verimliliği mevzuatı çalışmaları için önemli temeller teşkil edeceğine inanıyoruz.

www.buildupon.eu

Kaynak: https://cedbik.org/tr/haberler/build-upon-calistaylari-tamamlandi-7-n