Çevreci ve Yeşil Bina NEDİR?
01/12/2020
Duygu Erten, Dünyadaki 10 ‘Yeşil Kadın’dan biri seçildi
01/12/2020
Çevreci ve Yeşil Bina NEDİR?
01/12/2020
Duygu Erten, Dünyadaki 10 ‘Yeşil Kadın’dan biri seçildi
01/12/2020

Turkeco İnşaat ve Enerji LTD. Ceo’su Dr. Duygu Erten, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) Yönetim Kuruluna seçildi

TURKECO İnşaat ve Enerji CEO’su ve ÇEDBİK Başkanı Erten, USGBC Yönetim Kuruluna seçilmesinin, Türkiye’de yeşil sektöre fevkalade faydası olacağını belirtti. 

Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC), binaların çevre dostu, karlı ve sağlıklı binalar olmasını destekleyen çalışmalar yapan dünyanın en büyük yeşil bina örgütüdü. 77 şubesi ve 13 000’nin üzerinde üyesi bulunan bu network amacına ulaşmak için yerel belediyeler başta olmak üzere, bir çok anahtar kurum, araştırma merkezi ve şirketle işbirlikleri içindedir.  Partneri olan Yeşil Bina Sertifikalandırma Enstütüsü (GBCI) ise LEED sertifikasyonu veren bir Enstütü.   LEED sertifikalandırma sistemi, gönüllülük esasına dayanan, ortak akla dayalı ve pazar tarafından şekillenen bir sistemdir.   1994’den beri üzerinde çalışılan LEED, Doğal Kaynakları Savunma Konseyi (NRDC)  araştırmacılarından Robert K. Watson tarafından liderlik edilerek oluşturuldu.  2000’de yeni inşaatlar için 6 gönüllüden oluşan bir komiteyle tek klavuz halinde başlayan LEED, bugün 20 gönüllü komitesinde çalışan 200 gönüllüsü ve  200 profesyönel ekibi ile dünyanın en çok kullanılan sertifikası.  LEED projelerinin %40’ını uluslararası projeler oluşturuyor.

Her 3 yılda bir yenilenen  USGBC Yönetim Kurulu,  dünyaya yayılan 13 000 şirket temsilcisinin oylarıyla seçiliyor. Yönetim kurulunda 1 pozisyon uluslararası bir şirket temsilcisinden seçiliyor.  Bu yıl USGBC tarafından aday gösterilen TURKECO İnşaat ve Enerji CEO’su Dr. Duygu Erten, BREZİLYA’dan NEXTA firması temsilcisi  ve JAPONYA’dan INTEL firmasının temsilcileriyle yarıştı.

TURKECO İnşaat ve Enerji CEO’su ve ÇEDBİK Başkanı Erten, USGBC Yönetim Kuruluna seçilmesinin, Türkiye’de yeşil sektöre fevkalade faydası olacağını belirtti.  Yerel sertifika oluşturma sürecinde LEED gibi başarılı bir sertifikayı yöneten ekibin bir parçası olmanın, ve Türkiye’de LEED danışmanlığı yapan bir firma temsilcisi olarak da,  USGBC’ye uluslararası  geri bildirimleri ilk elden verecek olmasından dolayı,  tüm kurumlar için kazan kazan oluşacağını belirtti.

TURKECO İNŞAAT ve ENERJİ LTD.: Dr. Duygu Erten tarafından 2010 yılında kurulan firma, işverenler, yatırımcı, kamu ve tasarımcılar ile planlama ve tasarım ilkelerini ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olarak belirleyerek, yeşil bina projeleri tasarlamasına ve inşa etmesine yardım etmekte ve projelere uygun yeşil bina sertifikasyon sistemlerini  alabilmeleri için süreçleri yöneten bir strateji firmasıdır.  Bina ve yerleşke ölçeğinde çalışan ekibi DGNB, LEED ve BREEAM sistemlerinde akreditedir.

Kaynak: http://www.haberekonomi.com.tr/index.asp?sayfa=haber&icerik=2202