TURKECO Yeşil Bina Danışmanlığı referanslar - Tüpraş AR-GE Binası | LEED Sertifikası, Gün Işığı Simülasyonu, Enerji ve Termal Modelleme
Tüpraş AR-GE Binası
31/05/2014
Yeşil Bina Dergisi – Küçükçekmece Belediyesi
20/10/2014
TURKECO Yeşil Bina Danışmanlığı referanslar - Tüpraş AR-GE Binası | LEED Sertifikası, Gün Işığı Simülasyonu, Enerji ve Termal Modelleme
Tüpraş AR-GE Binası
31/05/2014
Yeşil Bina Dergisi – Küçükçekmece Belediyesi
20/10/2014

Doğa dostu programlarımız ve girişimlerimiz Belek Antalya’daki doğa dostu otelimizde

Doğa dostu programlarımız ve girişimlerimiz

Belek Antalya’daki doğa dostu otelimizde

Regnum Carya Golf & Spa Resort’da, “doğa dostu” yalnızca bir slogan değildir. Bir hedef tanımıdır. Yenilikçi doğa dostu programlarımız ve girişimlerimiz, çevremizi korumak ve Belek-Antalya Türkiye’nin vazgeçilmez doğal kaynakları üzerindeki etkimizi en aza indirgemek için tasarlanmıştır. Avrupa’nın ilk LEED Altın Sertifikalı golf oteli olarak, gündelik işletme kültürümüz, sorumlu ve sürdürülebilir felsefelerden etkilenmektedir. Ayrıca, Regnum Carya Golf & Spa Resort, doğa dostu binalara ve ABD Doğa Dostu Bina Birliği tarafından verilen TURCEKO’ya ilerici bir bakış açısıyla yaklaşarak tasarlanmıştır.

LEED

Doğa dostu binalar, tasarım, inşa ve işletimleri sırasında çevreye ve insan sağlığına zarar vermez. Regnum Carya Golf & Spa Resort bu amaçlara yönelik pek çok doğa dostu stratejiyi hayata geçirmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Sürdürülebilir Yerleşimler-SY
 • Su Verimi-SV
 • Enerji ve Atmosfer-EA
 • Malzemeler ve Kaynaklar-MK
 • İç Ortam Kalitesi-IOK
 • Tasarımda Yenilikçilik-T
Çevre ve Kalite logosu

Sürdürülebilir Ortam

LEED sertifikalı programlarına ek olarak, Regnum Carya Golf & Spa Resort pek çok sayıda yüksek öncelikli sürdürülebilirlik projesi de yürütmektedir. Bunlar:

 • Atık yönetimi
 • Enerji yönetimi
 • Su yönetimi
 • Hava kalitesi koruma yönetimi
 • Gürültü kontrolü yönetimi
 • Bitkisel yağ atıklarının kontrolü ve yönetimi
 • Kimyasal yönetimi
 • Bahçe yönetimi
 • Doğal hayat dengesi

Kalite, Gıda Güvenliği ve Çevre Politikamız

 • Sunduğumuz hizmet kalitesiyle, turizm sektörüne yön veren, sektör standartlarını belirleyen, lider bir işletme olarak uluslararası standartlara uygun işletim ve yönetim sistemi kurar ve uygulanmasını sağlarız.
 • Misafir beklentilerini aşmaya hedefleyen, mükemmeliyetçi bakış açımızla, misafir memnuniyeti ve hizmet kalitemizi sürekli ölçer, iyileştiririz.
 • Şeffaf yönetim biçimimizle, tüm çalışanların sistemimize katkıda bulunmasını sağlarız. Kurum kimliğini tüm çalışanlara aşılayarak ekip çalışmasına inanan çalışanlar yaratır ve uzun süreli grup bünyesinde kalmalarını sağlarız.
 • Çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini sağlamak amacıyla, çevreye olan etkilerimizi tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız. Doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini,  hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgemek için gayret ederiz. Çevre bilinci ve sosyal sorumluluklarımızın;  sadece çalışanlarımızca değil, konuklarımız, tedarikçiler, alt taşeronlar ve yetkili mercilerce de benimsenmesini sağlamaya çalışırız. Yerel yönetimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre koruma ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmesine katkıda bulunuruz.
 • Bulunduğumuz yerlerde, yerel istihdamı arttırmak, doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi alır, çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri kamuoyuyla paylaşırız.
 • Ülkemizde yürürlükte olan çevre, iş sağlığı güvenliği ve insan hakları ile ilgili yayımlanmış olan kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, tüm gereklilikleri eksiksiz yerine getiririz. Faaliyetlerimizi yürütürken misafir ve çalışanlarımızı meydana gelebilecek yaralanmalardan, hastalıklardan korumak ve iyi çalışma koşulları sağlamak için gerekli önlemleri alır ve uygularız. Misafirlerimizin sağlıklı bir şekilde beslenmeleri için; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz gıdalar sunarız. Hammadde alımı, depolanması, hazırlanması ve sunumunda, ülkemizde yayımlanmış yasa ve yönetmeliklere uyarız.

Kaynak: http://www.regnumhotels.com/tr/green-otel-belek-antalya.html