Doğa dostu programlarımız ve girişimlerimiz Belek Antalya’daki doğa dostu otelimizde
30/08/2014
TURKECO Yeşil Bina Danışmanlığı - Referanslar - Eskişehir Bademlik SPA and Thermal Hotel | LEED Sertifikası, Enerji ve Termal Modelleme, Gün Işığı Simülasyonu
Eskişehir Bademlik SPA and Thermal Hotel
31/10/2014
Doğa dostu programlarımız ve girişimlerimiz Belek Antalya’daki doğa dostu otelimizde
30/08/2014
TURKECO Yeşil Bina Danışmanlığı - Referanslar - Eskişehir Bademlik SPA and Thermal Hotel | LEED Sertifikası, Enerji ve Termal Modelleme, Gün Işığı Simülasyonu
Eskişehir Bademlik SPA and Thermal Hotel
31/10/2014

Yeşil Bina Dergisi – Küçükçekmece Belediyesi

Küçükçekmece Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Türkiye’nin ilk BREEAM sertifikalı kamu yönetim binası olma özelliğine sahip.

Proje Künyesi
Mimari Tasarım: Mutlu Çilingiroğlu
(MIAR Mimarlık)
Müteahhit: Yeni Yapı
Mekanik Tesisat: GN Mühendislik
Elektrik Tesisat: HB Teknik
Yeşil Bina Danışmanı: Turkeco
Enerji Modelleme: Ekomim
Cephe Danışmanı: Priedemann
Aydınlatma Danışmanı: ZKLD
Peyzaj Tasarım: Landscape Design

Türkiye’nin ilk BREEAM sertifikalı kamu yönetim yapısı olan Küçükçekmece Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Mutlu Çilingiroğlu (MİAR Mimarlık Bürosu) tarafından tasarlandı. Projede BREEAM-BESPOKE (terzi usulü) kriterleri dikkate alındı ve uygulandı. Proje, çevreye duyarlı birçok yeniliği barındırıyor.

Eğimli arazide yer almasından ötürü üç ayrı kotta üç ayrı girişi bulunan binanın girişleri fonksiyona göre sınıflandırılarak bina içi hareket düzenlenmiş, bina dışında kalan alanlar dış duvarla çevrelenmeyerek, çocuk parkı ve rekreasyon alanı olarak çevre yeşiline açık bırakılmış. Binanın dış yüzeyi tamamen şeffaf.

Üç daire formunun yan yana gelmesiyle oluşan plan şeması, dairenin merkezinden dış mekana her yönde eşit uzaklık sağlıyor. Bu suretle iç mekanlarda daha homojen bir aydınlık ve dış mekanı her yönde eşit algılama imkanı elde ediliyor. Merkezden çevreye doğru ışık ve görüş olanağı maksimum seviyede. Plandaki bu dairelerin içbükey birleşme noktaları, binanın girişlerinin yer aldığı ve girişin vurgulanmasının yanında yönlenme ve kavramayı da sağladığı noktalar. Binanın iki yanında yer alan Başkanlık ve Belediye girişleri, en yoğun kullanılan üç kata doğrudan ve kestirmeden ulaşılabilmesini sağlıyor.
Başkanlık girişinden ulaşılan ve 18 metre yüksekliği olan galeri boşluğunun ortasında meclis salonu yer alıyor. Kolayca ulaşılabilen bir konumda, şeffaf, aydınlık bir alanda silindir formuyla yer alan meclis salonu, içe dönük yapısına rağmen doğal aydınlatmadan da yararlanıyor. Bu galeri boşluğundan bakıldığında binanın bütün katları algılanabiliyor. Bütün üst katlar birbirinin tekrarı ve yine şeffaf belediyecilik anlayışına uygun olarak açık ve rahat ulaşılabilen bir tasarıma sahip.

Başkanlık girişinden üst katlara asansör ve merdivenlerle kolayca ulaşılabilirken, alt kattaki servislere de ilave açık merdivenlerle ayrıca bağlantı sağlanıyor. Meclis ve çevresinde yer alan aktivite alanlarından, hemen altındaki katta yer alan çok amaçlı faaliyet odalarına ve toplantı salonlarına doğrudan ulaşılabiliyor. Bu salonların altında yer alan Belediye girişinden de yine aynı şekilde bu kata doğrudan ulaşım söz konusu. Binaya tüm ulaşım, her türlü fiziksel engele sahip insanın, her noktadaki hizmete yardımsız ulaşabileceği şekilde sağlanıyor.

Binanın çevresini saran aydınlıklar, binanın toprak kotu altında kalan alanlarının da tüm katlarda doğal havalandırma ve doğal ışıktan mümkün olduğu kadar fazla yararlanılabilmesi amacını taşıyor. Bu katlarda bazı ofis alanlarının yanında sergi salonları, kafeterya, spor salonu, kreş, mescit gibi sosyal donatı alanları da yer alıyor. Buradan doğrudan güney bahçeye ulaşılabiliyor, rekreasyon ve çocuk oyun alanları bu bahçede trafikten yalıtılmış bir şekilde düzenli. En üstte yer alan başkanlık katı ve destek birimleri, giderek yoğunluğun azaldığı uzaklıkta konumlanıyor, bunun yanında manzaraya yönlenişiyle ve iç bahçeleriyle zenginleştirilmiş bir prestij katı özelliği taşıyor.

Çevreci çözümleriyle dikkat çekiyor
Binada pasif iklimlendirme, yüksek seviyede yalıtım, düşük hava geçirgenliği, güneş enerjisi stratejileri, az enerji kullanan aydınlatma, çevreye en az verecek şekilde üretilmiş ve taşınmış yerel malzemeler, az su kullanımını teşvik eden çözümler ve sayaçlar ile yağmur suyunun yeniden kullanımı gibi çevreci çözümler mevcut.

Binayı çepeçevre dolaşan eğrisel cephe tamamen camdan oluşuyor. Böylece hemen hemen tüm katlar doğrudan güneş ışığından faydalanıyor. Özellikle iki katı yeraltında olmak üzere toplam 9 katı olan ofis binası için bu yaklaşım son derece işlevsel. Aynı şekilde, belediye meclis binasının bulunduğu alan da tamamen gün ışığını alan korunaklı bir iç avlu/galeri şeklinde. Binanın her iki yanında yer alan 7 katlı otoparkı ve tek katlı teknik hacimler binası gibi ışık alması gerekmeyen alanlarsa yeraltında bulunuyor.

Binanın iç malzemeleri uzun süreli dayanıklılık ve bakım gerektirmeme özelliklerinin yanında Yeşil Bina kriterlerini de sağlayacak şekilde seçilmiş. Binanın üst çatısı, bakım gerektirmeyen örtücü bitkilerle kaplı. Yeşil çatının binaya akustik ve ısı yalıtımı sağlaması, binadan atmosfere ısı yansımasını engellemesi ve yağmur suyunu toplamaya katkısı da söz konusu.

Trijenerasyon
Binanın mekanik donanımı, Yeşil Bina konseptinin çok önemli bir bölümünü oluşturuyor. Trijenerasyon teknolojisinde elektrik enerjisi üretmek için doğalgaz kullanılıyor. Üç tür enerji üretimi nedeniyle Trijenerasyon adını alan sistem, elektrik enerjisi üretirken, aynı üretim süreci içerisinde sistemin soğutma suyunu bir sıcak su kaynağına dönüştürüyor. Sıcak su, sistemin ikinci enerji türü oluyor. Aynı sıcak su sayesinde absorbsiyonlu chiller’de soğuk su da üretiliyor. Binanın yaz dönemindeki iklimlendirme ihtiyacı için gerekli soğutma suyu da trijenerasyon sisteminin üçüncü önemli çıktısı oluyor. Bu sistem sayesinde 400 kw kapasitesinde elektrik enerjisi üretiliyor. Bu güç kurulu elektrik gücünün altıda birini karşılıyor. İki adet asıl doğalgaz yakıtlı trijenerasyon ünitesi atık ısısı toplam 424 kW ısıtma gücü sağlıyor. Bu güç binanın ısıtılması için gerekli kapasitesinin dörtte birini karşılıyor. Doğalgaz yakıtlı trijenerasyon ünitesi atık ısısı doğrudan baca gazına bağlanan iki egzoz gazı ile çalışan çift etkili absorbsiyonlu soğutma makinesi toplam 330 kW soğutma gücü ve trijenerasyon üniteleri ceket suyundan beslenecek tek etkili absorbsiyonlu soğutma makinesi 150 kW soğutma gücü bulunuyor. Bu soğutma gücü ise toplam soğutma gücünün yaklaşık dörtte biri kadar.

Buz depolama sistemi var
Binada kullanılan buz depolama sisteminde, elektrik fiyatının düşük olduğu gece tarifelerinden yararlanılarak buz üretilip tanklarda depolanıyor. Daha sonra depolanan buz, sıcaklığın yüksek olduğu gündüz saatlerinde binanın soğutulmasında kullanılıyor. Bu sayede gündüz saatlerinde elektrik tüketimi pik yükü azaltıyor, ülkenin enerji tüketimini dengeliyor ve uygun maliyetli soğutma sağlıyor. Binanın sıcak su ihtiyacının büyük bir kısmı mekanik terasta konumlandırılmış 39 adet yaklaşık 100 metrekarelik alana sahip güneş panelleriyle elde ediliyor.

Yağmur suyu toplanıyor
Binaya entegre edilen gelişmiş bina otomasyon sistemiyle etkin bir enerji yönetimi sağlanıyor. Böylece ısıtma, soğutma ve havalandırmanın iklim değişiklikleri ve gece-gündüz zamanlaması, tüm gün ve tüm yıl içinde, iş saatleri ve dışında kontrolü, en ekonomik ve en akılcı şekilde sağlanıyor. Bu sistemlerin yanında, vitrifiye elemanlarının ekonomik su kullanımına uygun olanları seçilmiş, mekanik tesisat ekipmanında A+ ve A++ enerji sınıfı tercih edilmiş. Tüm pompa ve fanların yüksek verimli ve değişken hız kontrollü olması sağlanmış. Binada enerji tasarruflu aydınlatma armatürleri kullanılarak, güneş ışığından yeterli şekilde yararlanılarak ve aydınlatma otomasyonu yapılarak çok ciddi oranlarda enerji tasarrufu sağlanıyor. Binanın çatısında biriken yağmur suyu 250 metreküplük bir yağmur suyu sarnıcında biriktirilerek iç bahçe sulama ve peyzaj alanlarının tamamının sulanmasında kullanılıyor. Binanın lavabo ve duşlarından gelen gri atıksu, ayrı bir pissu boru sistemiyle toplanarak arıtmaya tabi tutuluyor ve çıkan su bir depoda toplanarak WC rezervuarlarında kullanılıyor. Temin edilen gri su, ihtiyacın yaklaşık yüzde 54’ünü karşılıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden 
Mimar Şerafettin Mataracı ve Makine Mühendisi Tuncay Gürcan

“Örnek bir yapı olmasını arzu ediyorduk”

“Binamızı hem özel sektöre hem de kamuya yol gösterici olması amacıyla Yeşil Bina kriterleriyle inşa ettik. Örnek bir yapı olmasını arzu ediyorduk. Türkiye’nin ilk Yeşil Bina sertifikalı kamu binasını gerçekleştirmek için yola çıkmıştık. MİAR Mimarlık (Mutlu Çilingiroğlu), Yeşil Bina sertifikasyon sürecini yöneten TURKECO’dan Duygu Hanım ve yirmiye yakın danışmanımızla çok güzel bir süreç geçirdik.”
“Başlarda LEED ve BREEAM sertifikaları arasında tereddüt etmiştik. Fakat sonunda Duygu Hanım’ın da yönlendirmesiyle BREEAM’de karar kıldık. Amacımız aslında BREEAM’in en üst sertifikasını alabilmekti. Fakat Türkiye’deki malzeme koşullarından ve bazı yatırım maliyetlerinin artmasından dolayı bunu gerçekleştiremedik. Zor ama öğretici bir süreç olacağını biliyorduk. Özellikle sertifika almak için beyan edilen belgelerin toplanmasında biraz zorlandık. Danışmanlarla çalışmak ise bizi rahat ettirdi. Malzeme seçimlerinde yönlendirmelerine ihtiyacımız vardı.”

Çift cephenin büyük avantajlarını görüyoruz
“Binaya mart ayında taşındık. Başta insanların alışması biraz zor oldu. Özellikle pencerelerin açılmaması ilk günlerde insanları bir miktar rahatsız etti. Havalandırma sistemimiz de sessiz çalıştığı için psikolojik olarak içeride yeterli hava olmadığı kanısı hakimdi. Fakat zamanla içerideki hava kalitesinin çok üst düzeyde olduğu anlaşıldı. Şimdi ise hiçbir rahatsızlık duyulmuyor. Çift cephenin ısı yalıtımı ve günışığı konusunda büyük avantajlarını görüyoruz. Bunu özellikle yaz aylarında yaşadık. Yazın en sıcak günlerinde soğutma sistemimizin yaklaşık yarısını çalıştırdık. Bunda, iklimlendirme cihazlarını seçerken maksimum verimlilikte ve minimum bakım gerektirenleri tercih etmemizin de katkısı vardı. Binamızı gezmeye gelen insanlar iç hava kalitesinden de oldukça memnunlar. Buz depolama sistemi yaz aylarında yaklaşık üç-dört saatte tükeniyor ama başarılı bir sistem. Şu anda da aktif olarak çalışıyor. Özellikle yaz aylarında gece 23:00’ten sonra sabah 05:00’e kadar binayı soğutuyoruz. Nem miktarı eğer yüzde 60’ın altında olursa camlar otomatik açılıp klima sistemleri kendilerini kapatıyor. Yürüyüş yolu hariç çatının tamamı yeşil. Sedun bitkisi kullandık. Yaklaşık 15 cm’lik toprak tabakası var. Bu bize hem ısı yalıtımı hem de ses yalıtımı sağlıyor. Yoğun yağışlar yaşadık ve hiç sıkıntı yaşamadık. Yağmur yağdığı için depolarımız da doldu. Bina Yönetim Sistemi olduğu için su ve enerji giderlerimiz sürekli kayıt altına alınıyor. Mesela bahçe ve dış sulamaya otomatik sayaç taktık ve bunların giderlerini görebiliyoruz. İçerideki hava miktarını da ölçüyoruz.”

TURKECO Kurucusu Dr. Duygu Erten
“Tüketim Takip Ediliyor”

“Küçükçekmece Belediye Binası BREEAM International Bespoke 2010 kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek tasarım evresinde Very Good sertifikasını alarak Türkiye’de ilk ve tek çevreye duyarlı BREEAM sertifikalı kamu binası olma özelliğini taşıyor. Küçükçekmece Belediye binası malzeme, enerji, su, sağlık ve konfor, arazi kullanımı ve ekoloji, atık yönetimi ve ulaşım kriterlerine göre değerlendirildi. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda, enerji konusunda sıcak su temininde yenilenebilir enerji kaynaklarından solar kolektörlerin kullanılması ile tasarruf sağlanması amaçlanıyor. Gri su ve yağmur suyu depo alanları ile su tekrar yerinde kullanılıyor. Enerji ve su tüketimi için gerekli tasarrufun yapılması amacıyla bina yönetim sistemi ile tüm tüketim takip ediliyor.”

“Toplu taşıma hizmetlerine yakın olması ve hem çalışan hem de ziyaretçilerin alternatif ulaşım araçlarından yararlanabilmeleri için planlanan bisiklet park yerleri, duş ve soyunma odaları ve bununla birlikte 4 çalışana bir araba park yerinin sağlanması ile ulaşımdan kaynaklanan CO2 salımının azaltılması hedefleniyor. Aydınlatma seviyeleri tasarruflu bir biçimde en iyi görsel performans ve konforu sağlayacak şekilde standartlara uygun bir şekilde tasarlandı. Uygulanan çevresel/sürdürülebilir satın alma politikası ile çevreye en az zarar verecek şekilde üretilmiş TSE standartlarına sahip yerel ve zararlı uçucu organik bileşik içermeyen malzemelerin kullanılmasıyla sağlıklı ve konforlu çalışma ortamları sağlanıyor. Hazırlanan çevre politikasında enerji, su ve atık yönetimiyle ilgili birçok uygulama yer alıyor.”

Vitocrossal Kazanlar ve Vitosol Güneş Kolektörleri Kullanılıyor

Küçükçekmece Belediyesi binasında Viessmann’ın ürün gamında bulunan Vitocrossal 200 CM2 model paslanmaz çelik kendinden yoğuşmalı kazanlar ve Vitosol 100-F güneş kolektörleri kullanıldı. Projede Viessmann güneş kolektörleri kullanılarak, işletmenin sıcak su ihtiyacının büyük bir bölümü yenilenebilir doğal enerjiden karşılanıyor.

 

 

 

Aynı şekilde Vitocrossal 200 CM2 tipi paslanmaz çelik yoğuşmalı kazanlar kullanılarak yoğuşma teknolojisinden verimli şekilde yararlanılıp atık ısı tekrar enerjiye dönüştürülüyor.

Vitocrossal 200 CM2 
Paslanmaz çelik kendinden yoğuşmalı kazanlar
– Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan, 400 ila 620 kW
– Norm kullanma verimi: % 108’e kadar
– Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik ınox-crossal ısıtma yüzeyi sayesinde yüksek işletme emniyeti ve uzun ömür sağlanıyor
– Yüksek etkili ısı geçişi ve yüksek yoğuşma oranı için ınox-Crossal ısıtma yüzeyi
– Pürüzsüz paslanmaz çelik yüzeyler sayesinde kendiliğinden temizleme etkisi oluşuyor
– Zararlı madde emisyonu düşük yanma – düşük yanma odası yükü ve tek geçişli yanma odası sayesinde ulaşılıyor
– Yüzde 20 ila 100 (Doğalgaz) ve yüzde 25 ila 100 (LPG Propan) modülasyon aralığında çevre dostu bir işletme için MatriX-silindirik brülör
– Sessiz çalışıyor
– Hidrolik bağlantıları yukarıdan monte edilebiliyor
– Kolay kullanılabilen, açık metinli ve grafik göstergeli Vitotronic kontrol paneli

Vitosol 100-F Güneş Kolektörleri
– Yüksek verimli, düzlemsel kolektör
– Çatı üstüne ve serbest montaj mümkün. Kolektörler dikey veya yatay olarak monte edilebiliyor. 12 adete kadar kolektör birbirlerine paralel olarak bağlanabiliyor
– Seçici kaplama absorber yüzeyi ve doluya dayanıklı solar cam kapak sayesinde yüksek bir verim elde ediliyor
– Çepeçevre bükülmüş alüminyum çerçeve ve eksiz tipte cam contası sayesinde sürekli sızdırmazlık ve yüksek dayanıklılık sağlanıyor
– Paslanmaz ve delinmez galvanizli çelik sac arka panel
– Montajı kolay Viessmann bağlantı sistemi ve statik olarak kontrol edilmiş korozyona dayanıklı paslanmaz çelik ve alüminyum yapı parçaları.
– Paslanmaz çelik esnek boru bağlantıları sayesinde kolektörler güvenli ve hızlı bir şekilde birbirine bağlanabiliyor.

Priedemann Cephe Danışmanlığı Genel Müdürü Kaan Kuran:
“Çift Cidar Uygulaması Kompleks Bir Uygulamadır”
“Küçükçekmece Belediyesi binası çok özellikli bir yapı ve kompleks bir cepheye sahip. Özel yatırımlarda bile pek karşılaşmadığımız konularda bir kamu kurumu olarak Küçükçekmece Belediyesi’nin ve elbette başkanının, ileri görüşlülükle çift cidar gibi ilk bakışta pahalı bir seçenek gibi duran ve ancak ilk bir kaç yılda ekonomi sağladıktan sonra yapı ömrü boyunca ilave kazanç getiren bir uygulamadan kaçınmaması örnek bir durum yarattı.”
“Çift cidar uygulaması kompleks bir uygulamadır. Hesaplamalar, tek bir cidardaki kadar kolay değildir. Uzun süren simülasyonlar sonucu cephenin yıl boyunca davranışını daha dikkatli göz önüne almak gerekir. Fakat çok cidarlı bir cephe doğru tasarlanıp, doğru uygulandığında İstanbul şartlarında da maksimum konforu sağlayacak duruma gelebilir; ki Küçükçekmece Belediye binası da bunun güzel bir örneği oldu”

“İkinci cidarın en büyük problemlerinden birisi, arada kalan hava boşluğunun aşırı ısınmasıdır. O aşırı ısınmayı engellemek amacıyla boşluğun havalandırılması, havalandırmayı yaparken de kattan katta geçişlerde mutlaka bir engel ile katların kendi içinde çalışmasının sağlanması gerekir. Araya aldığınız taze hava ile iç mekandaki insanlara doğal hava sağlanması çok önemli bir işlevdir. Dıştaki cidarın özellikle yüksek katlı binalarda rüzgarı kesmek ve içeriye daha sakin bir temiz hava sağlamak gibi önemli bir katkısı oluyor. Mesela yazın iki cephenin de havalandırma kanatları gece boyunca açılıp güvenli ve etkili, ertesi günün soğutma maliyetlerini önemli ölçüde düşüren bir ‘gece soğutması’ uygulanabiliyor. Çünkü yapılarda tek cidar olduğu zaman camı açık bırakmanın en büyük sakıncası, içeride hesap edemediğiniz rüzgar hareketlerine sebep olmasıdır. Ofis ortamında da bu çok istenen bir durum değildir. Dış cidar, rüzgar hızını ve yükünü kestiğinden, oluşan çok daha düşük hızlı bir hava hareketiyle gece soğutması dediğimiz uygulamayı yapabiliyoruz ve bu uygulama, sabah başlayan ofis içi soğutma işlemine büyük katkı sağlıyor ve bu gideri yüzde 15’ e kadar düşürebiliyor. Küçükçekmece Belediyesi Hizmet Binası’nda sağlanan önemli kazanımlarından birisi bu yöndedir.”

“İkinci önemli konu ise güneş korumalı oluşturduğumuz ara boşlukta oldukça ekonomik ama son derece etkin, hem ışığını ayarlayabilen, hem de içeri giren güneş enerjisinin azaltılabildiği alüminyum lamelli jaluzilerin bulunması. Çok cidarlı cephelerde güneş koruması çok önemlidir. Ortadaki boşluk aşırı ısınınca etkin bir güneş koruması gerekir, ki en iç cepheye etki eden ısı azaltılabilsin. Bu jaluzilerle hem doğal ışık seviyesi ayarlanabiliyor hem de içeri giren ısı ayarlanabiliyor ve azaltılabiliyor. Binada Priedemann’ın önerisiyle jaluziler kapatıldığında en üstteki bir metrelik kısım perfore olarak uygulanmıştır, yani tam kapalı halinde bile bir miktar gün ışığı alır. Bu da jaluziler kapalıyken suni aydınlatma ihtiyacını ortadan kaldırmakta veya ciddi ölçüde azaltmaktadır.”

“Bu projede, bina cephesinin tek bir kısmı çift cidar. Böylece dışarıdan hemen hemen değişmeyen, üniform bir görüntü sağlanıyor ki bu mimari bir amaçtı. Dış cidarda ana performans camı olarak güneş koruması olan, ısı yalıtım değeri yüksek, içerideki görüntüyü dışarıya veren bir cam seçildi. Bu seçim sayesinde iç cidar camları nispeten daha ekonomik oldu. Böylece toplam maliyette de önemli bir avantaj sağlandı. Dış cidarda 60/32 cam grubu kullanıldı. İç cephede ise güneş koruması oldukça düşük, 70/40 grubu camlar tercih edildi. Ayrıca yalıtımlı cam ünitesi boşluklarında hava yerine kullanılan argon gazı yaklaşık olarak ısı yalıtım performansını yüzde otuz artırıyor.”

Soğutma sistemi yüzde 40 kapasiteyle çalışıyor
“Cephede, cam ile çerçeve birleşimindeki ve yalıtım camının kenarları boyunca oluşan ısı kayıplarına (transferine) da dikkat edildi. Bu da cam ünitesinin içinde kullanılan çıta ile alakalı. Camın içinde, alüminyum yerine paslanmaz çelik veya daha etkin ve ucuz olan plastik esaslı yeni nesil çıtalar kullanıldığında, cephe birimleri çeperi boyunca ısı kayıp ve kaçakları oldukça azalıyor. Cephenin toplam ısı yalıtımı performansına da yüzde on beş civarında katkı sağlıyor.”
“Bu ‘Sıcak Kenar’ (Warm Edge) tabir ettiğimiz yeni nesil çıta kullanımı Küçükçekmece Belediyesi cephesinin toplamda 1.3 W/m2K seviyesinde düşük bir toplam ısı transferi katsayısı (Ucw) sağladı; ki bu kriterle Türkiye’de bir rekor olduğunu düşünüyoruz. Yeşil çatı uygulamasının da çatıdaki ısınmayı azalttığı, çatı üzerindeki sıcaklıkları düşürdüğü için özellikle yazın soğutmada çok olumlu etkileri var. Ayrıca çatıdaki ışıklıklar binanın orta bölgesinde olan meclis salonu ve toplantı salonuna doğal ışık ve doğal havalandırma sağlıyor. Özetle, hem işlevsel hem de son derece enerji tasarruflu, güvenli ve konforlu bir cephe sistemi gerçekleştirilebildi. Nitekim temmuz ortasında gündüz yaptığımız ziyarette, dışarıda yaklaşık 34 derece hakimken binada soğutma sistemi sadece yüzde 40 kapasiteyle çalışıyor ve normal katlardaki ofislerde hiçbir suni aydınlatma armatürü açık bulunmuyordu. Çalışan insanların yüzlerinde okunan mutluluk ise en büyük ödülümüz oldu.”

Çözüm Ortaklarından Birisi de Grundfos’tu
Küçükçekmece Belediyesi binasının su temini ve kullanımı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sirkülasyonu ile yangınla mücadele uygulamalarında Grundfos ürünleri tercih edildi. Belediye binasında TPE, TP, CRE, TPD, MAGNA3 pompaları içeren çözümlere ek olarak HYDRO MPC-E CRE hidrofor ve UL listeli FM onaylı Grundfos Peerles yangın hidroforu kullanıldı.

Grundfos, binanın ısıtma ve soğutma sistemlerine tamamıyla frekans kontrollü pompa uygulamaları sundu. 5,5 kW ve üzeri motor güçleri için harici Control MPC-F kontrolörleri tercih edildi. 5,5 kW motor gücüne kadar olan pompalar TPE serisindeki entegre frekans kontrollü tiplerden seçildi. Projeye dahil edilen, modern teknoloji ürünü entegre frekans konvertörlü MAGNA3 sayesinde enerji verimliliği azami seviyeye çıkarıldı.
Projede kullanılan Hydro MPC-E hidrofor gruplarının tamamı entegre frekans konvertörlü pompalardan (CRE serisi) oluşuyor. Böylece hem konfordan ödün verilmiyor, hem de enerji tasarrufu ilk yatırım maliyetini kısa sürede karşılayabilir seviyeye getiriliyor.

Akcor A.Ş. Pazarlama Müdürü Ari Zalma:
“Swegon Tercih Edildi”
“Türkiye’nin ilk yeşil kamu binası özelliğini taşıyan Küçükçekmece Belediye binasında iklimlendirme sistemi olarak Swegon Ofis Çözümü tercih edildi. Ofis alanlarında yer alan Parasol indüksiyon modülleri ile ısıtma, soğutma ve havalandırma birarada sağlanıyor. Klima santrallerinden gelen şartlandırılmış taze hava 4 yönlü üfleme sağlayan Parasol modüllerinin nozullarında basınçlandırılarak ortama veriliyor. İndüksiyon prensibi ile bataryanın yer aldığı orta yüzeyde negatif basınç oluşturularak, her 1 birim taze hava için 4-6 birim oda havasının bataryanın üzerinden dolaşması sağlanıyor. Bu çalışma prensibi ile fan kullanılmadığından ortamda düşük hava hızları ve düşük ses seviyeleri yakalanıyor. Klima santrallerinden filtrelenerek gelen taze hava düşük hızlarda Coanda etkisi ile yüzeylere yapıştırılarak dağıtıldığından toz kaldırması engelleniyor ve ünitelerde filtre ihtiyacı ortadan kalktı. Parasol indüksiyon modüllerine çiğlenme noktası üzerinde sağlanan soğuk su ile drenaj hattına ihtiyaç kalmadı. Bu da drenaj tesisatının yanı sıra yoğuşan suyun oluşturabileceği sağlık tehdidini ortadan kaldırdı. Fansız, filtresiz, drenajsız indüksiyon modülleri uygulama kolaylığının yanı sıra yüksek su sıcaklığında soğutma, fansız çalışma ile enerji sarfiyatına, hareket eden aksam ve filtre bulundurmaması ile bakım ve onarım masraflarına katkıda bulunuyor. Fakat en önemlisi, birçok kişinin bulunduğu, kamu kullanımına açık bir alanda en yüksek seviyede konfor sağlaması.”
“Sistemin kontrolü de konforun ve verimin sürekli kılınmasında önemli rol oynuyor. Parasol konfor ünitelerinin sıcak ve soğuk su hatlarındaki vanaların belirlenen sıcaklığa göre kontrolü, değişken hava akımı olan odalarda karbondioksit oranına göre hava debisini ayarlayan damperlerin kontrolü, yoğuşma sensörü ile nem kontrolü, tüm ayarların ve fonksiyonların yönetimi ve bina otomasyon sistemi ile haberleşmesi mikroişlemci Conductor ile sağlanıyor. Oda termostatına bağlı bu mikroişlemciler ile kablolu veya kablosuz haberleşmek mümkün.”